Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť
Medveď natural s.r.o.,
Bernolákova 44, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 54211191
DIČ: 2121603330
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 42492/S

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.medvednatural.sk

 

Na poskytovanie predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I.              Spracovanie osobných údajov

 

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, email, telefón,  

    

     Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa objednávky alebo dodania tovaru.

 

            Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

            Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, email, telefónne číslo.  

 

     Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

            Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

            Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 5 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

 1. Newslettery (obchodné správy)

 

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

 

            Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

            Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

5 rok/rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť v e-maily samotnom, alebo nás kontaktovať e-mailom: gdpr@medvednatural.sk

 

II.            Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (GLS, Zásielkovňa)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (ComGate)
 • poskytovateľ e-mailových služieb (Websupport, Smartemailing)
 • poskytovateľ centrálnej databázy zákazníkov (Anabix)
 • marketingová platformy (Facebook, Instagram, affilbox,Smartsupp)
 • externá účtovná firma
 • externá firma na správu informačných technológií.

 

       Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

 • právnej kanceláriii
 • štátnym inštitúciám na základe rozhodnutia súdu

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.         Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese gdpr@medvenatural.sk.

 

IV.         Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

Tieto podmienky sú účinné od 6.12.2021